Support
INLGoodHealth.com
089-6873368
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

INLGoodHealth.com

บริษัทอินโนไลฟ์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้านำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตร สินค้าเพื่อใช้ในการปรับสภาพน้ำ ฯลฯ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เรียกว่า ระบบพีเนอร์จีทิค (Penergetic) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีประวัติในการคิดค้นและพัฒนาระบบมานานกว่า 150 ปี สินค้าเป็นที่รู้จักและยอมรับในสหภาพยุโรปแล้วกว่า 50 ประเทศ